Om oss

Vår vision är att skapa en mötesplats för hälsa, personlig utveckling, reflektion och kommunikation. Genom att låta känsla, tanke, kropp och ande samverka tillägnar vi oss bästa möjliga förutsättningar för att känna oss hela och levande.

Grundaren är Lotten Jersby som varit verksam inom grundskola och fritidshem i drygt 15 år. Först som fritidspedagog, men sedermera även som grundskollärare och arbetslagledare. Hennes drivkraft ligger i att arbeta med helheter, inifrån och ut och att förstå vilka processer som är aktiva inom olika människor och grupper. Att försöka förstå hur både barn och vuxna tänker och fungerar har alltid varit ett stort intresse för Lotten.

Symbolarbete är ett redskap för att ”skapa fred” med sig själv och därmed främja en positiv personlig utveckling. Det är i mötet med symbolvärlden vi kan utvecklas och växa som människor. Där vi möter oss själva och får vara med hela vårt jag, känner vi oss levande och trygga.

Välkomna!

/Lotten

LOTTEN JERSBY

Dipl. Symbolpedagog

Lic. NIA-instruktör

Cert. Feng Shui konsult

Fritidspedagog & Grundskollärare

 

lotten@unikarum.se