Vad är Feng Shui?

Feng Shui som direktöversatt betyder vind och vatten, är en kinesisk lära med mångtusenåriga anor som handlar om hur landskapets formationer, färger, former, material och miljöer påverkar oss människor. I den kinesiska kulturen pratar man om chi, ett begrepp som inte finns någon rak motsvarighet till i vår kultur. Man kan närmast beskriva det som en universell livskraft som finns i och runt allting. Allting består av chi, vibrerar av energi. Detta bekräftas också i metafysiken som säger att all fysisk materia består av levande energi.

Chi rör sig runt oss och har olika kvaliteter beroende på hur miljön ser ut. Om vi jämför två vitt skilda miljöers rörelsemönster som en motorväg och en slingrande stig i skogen, så beskriver det ganska väl vad det handlar om. Motorvägen har en starkt rusande, kraftfull chi och på den slingrande skogsstigen är energiflödet betydligt mjukare och behagligt. I Feng Shui strävar vi efter att skapa miljöer med livgivande, mjukt flödande chi för att må bra.

I Feng Shui talar vi också om de fem elementen: trä, eld, jord, metall och vatten. Detta är också ett sätt att definiera kvalitén på saker och att förtydliga beskrivningen av miljöer för att på ett konkret sätt kunna avläsa om det är en bra miljö att vistas i. Allra bäst för oss är det när de fem elementen är i balans med varandra. Men man kan också använda sig av de fem elementen för att lyfta fram en viss kvalitet i en miljö. Beroende på vad vi ska använda ett rum till, så kan vi jobba med att förstärka vissa element för att få en viss kvalitet. I ett arbetsrum där vi ska prestera och vara produktiva, är gult en färg som med sina stimulerande, aktiva egenskaper kan vara ett bättre val, än grönt som är en väldigt lugnande och harmonisk färg. Likaså har de symboler vi omger oss med också en stark inverkan på vårt humör och vår inställning till saker och ting.

Yin och yang som står för motpolerna i oss och runt oss är ytterligare ett begrepp vi använder oss av för att ange vilka förhållanden som råder i t.ex. ett rum eller en trädgård. Yin och yang är föränderliga, vilket betyder att det ena alltid står i relation till det andra. Det innebär att det som i ett sammanhang kan ha en tydlig yinkaraktär, kan i ett annat sammanhang bli yang beroende på att det finns något annat som har starkare yin kvalitéer just där. Man brukar beskriva yin som mörkt, feminint, runt och yang som motpolen ljust, maskulint, fyrkantigt.

Vid sidan av de fem elementen och yin-yang, är baguan också ett redskap som man använder sig av. Bagua betyder ”de åtta trigrammen” och kan liknas vid en karta där varje trigram är kopplat till en livsaspekt. De olika livaspekterna är följande: karriär/livsväg, kärlek/relationer, familjerelationer/hälsa, rikedom, stöd i livet, barn/kreativitet, kunskap/självkännedom, framgång. Denna ”karta” lägger man ut över hemmet, trädgården eller företaget för att se var de olika livsaspekterna har sin fysiska plats. Då får man en tydlig bild att arbeta med. Genom att lägga sina intentioner på en symbolisk plats kan man på olika sätt påverka de delar av sitt liv man vill förändra. Det fungerar som mental träning. ”Where intention goes, energy flows!”

Med hjälp av Feng Shui kan vi lyssna på och skapa bättre förutsättningar för ett friskt och framgångsrikt liv i våra unika rum.—Såväl inre som yttre rum!

Copyright ® 2010 Unika Rum

Webbdesign Maria Fagrell 

www.looqdesign.se